het Expressiehuis

Willemien klein Brink


Welkom op de site!

 
 

Teken/schildergroepen voor kinderen 4-13 jr

In het atelier in Vessem of wanneer er voldoende

kinderen zijn om een groep te vormen in de

buurtdorpen.

Elke week of om de week m.i.v. september 2023

Dag/tijd in overleg

Info@hetexpressiehuis.nl


Rots&Water

R&W is een psychofysieke training voor jongens en meisjes van 4-12 jr (en ouder). Het is een weerbaarheidstraining en anti-pestprogramma:

Respect voor jezelf en voor de ander.

Eerstvolgende R&W voor 9-12 jr start bij voldoende deelnemers. Dag en locatie in overleg.

Kosten: 12,50 per les.


Teken- en schilderen (groot-)ouder-kind

ook met ouder-peuter! Of gezin

Samen tekenen met je (klein-) kind is erg leuk.

Kosten: 25,00 euro per stel (incl. materiaal,

drinken) ong. 2 uur. Dag en tijd in overleg.


Kunstklas 14-18 jr

Om de week na schooltijd of (vroeg) in de avond.

Blok van 5 (of meer) lessen m.i.v. september 2023.


Tekenen/schilderen voor volwassenen

Kom (b.v. met een paar vriendinnen) een keer tekenen of kies voor meer lessen.

Je hoeft geen teken/schilderervaring te hebben.

Dag en tijd in overleg.


Tekentherapie voor jonge kinderen en tieners

Vanuit een hulpvraag/klacht geef ik het kind een tekenopdracht. Onbewust komen er beelden op het papier. Ik help het beeld te verwerken en te bewerken. 

In de tekening gaan we op zoek naar het zelfgenezend vermogen. Dit is zichtbaar in iedere tekening.


Schijfdans 4-12 jaar

Schrijfdans is een hele creatieve methode om de beginselen van het schrijven onder de knie te krijgen. De taalvaardigheid te krijgen en te stimuleren.

Dit gebeurt door middel van bewegen op muziek, spel, zingen, grote en kleine motorische bewegingen in de lucht en op papier.


Voor wie meer wil weten van kindertekeningen

In de de cursus Beeldtaal Kindertekeningen leer je op een andere manier kijken naar kindertekeningen.

Een kind uit zich in een tekening. Zijn beeldtaal laat zien wat er in hem of haar omgaat en dit geeft ons veel informatie. In de 3 (en eventueel vervolg) lessen worden er veel ideeen en oefenvormen aangeboden die je meteen in de praktijk met kinderen kan toepassen. Je gaat zelf veel doen en ervaren.

Wat leer je tijdens de curcus?

  1. *tekenontwikkeling van het kind

  2. *kindertekening lezen

  3. *Opdrachten die passen bij de tekenbehoefte van het kind stimuleren (krassen, roteren, golven, etc.)

Het start bij voldoende aanmeldingen.


Andere activiteiten:

Qrabbl   

Qrabbl is een platform tussen basisscholen/BSO’s en creatieve professionals. Op meerdere dagen kan ik ingezet worden voor teken/schilderlessen en dans.


De Eik in Eindhoven

De Eik is een inloopcentra voor mensen die te maken hebben (gehad) met kanker. Ik begeleid de teken en schildergroep.


Voor leerkrachten, Kinderopvang, Naschoolse Opvang, ouders, verzorgers en andere belangstellenden

Lezing over de ontwikkeling en het lezen van kindertekeningen.

Of een lezing Rots&Water.


Geef een cadeaubon kado voor kind, volwassene(n), ouder-kind, gezin, groep

B.v. voor een tekenles, tekenworkshop of het maken van een doek. Prijzen v.a. 15,00 euro.