het Expressiehuis

Willemien klein Brink


Welkom op de site!

 
 

CLICK cultuur 2021 

De Click-belevenissen zullen di 2 en do 4 nov van start

gaan. Dinsdag 2-16-23-30 nov voor gr 1 t/m 4 van 15.30-14.30 u. op de Florent in Bladel. Donderdag 4-11-18-25 nov voor gr 5 t/m 8 van 15.30-16.30 u. op bs de Florent in Bladel.

Aanmelden bij Cultuurplaza de Kempen.


Teken/schildergroepen voor kinderen 4-13 jr

In het atelier in Vessem of wanneer er voldoende

kinderen zijn om een groep te vormen in de

buurtdorpen. Zodra er een groepje gevormd

kan worden gaan we van start.

Elke week of om de week m.i.v. oktober 2021

Dag/tijd in overleg

Info@hetexpressiehuis.nl


Rots&Water

R&W is een psychofysieke training voor jongens en meisjes van 4-12 jr (en ouder). Het is een weerbaarheidstraining en anti-pestprogramma:

Respect voor jezelf en voor de ander.

Start voor 7-10 jr 6 lessen op waarschijnlijk dinsdag

na schooltijd. 

Locatie: regio de Kempen

Kosten: 10-12,50 (afhankelijk van de grootte van de groep) Geef je alvast op.


Teken- en schilderen (groot-)ouder-kind

ook met ouder-peuter! Of gezin

Samen tekenen met je (klein-) kind is erg leuk.

Kosten: 25,00 euro per stel (incl. materiaal,

drinken)  ong. 2 uur. Dag in overleg.


Teken/schildergroepen voor kinderen 4-13 jr

Elke week of om de week m.i.v. oktober 2021 

Dag/


Kunstklas 14-18 jr

Om de week na schooltijd of (vroeg) in de avond.

Blok van 5 (of meer) lessen m.i.v. oktober 2021.


Tekenen/schilderen voor volwassenen

Kom (b.v. met een paar vriendinnen) een keer tekenen of kies voor meer lessen.

Je hoeft geen teken/schilderervaring te hebben.

Dag en tijd in overleg.


Tekentherapie voor jonge kinderen en tieners

Vanuit een hulpvraag/klacht geef ik het kind een tekenopdracht. Onbewust komen er beelden op het papier. Ik help het beeld te verwerken en te bewerken. 

In de tekening gaan we op zoek naar het zelfgenezend vermogen. Dit is zichtbaar in iedere tekening.


Schijfdans 4-12 jaar

Schrijfdans is een hele creatieve methode om de beginselen van het schrijven onder de knie te krijgen. De taalvaardigheid te krijgen en te stimuleren.

Dit gebeurt door middel van bewegen op muziek, spel, zingen, grote en kleine motorische bewegingen in de lucht en op papier.


Voor wie meer wil weten van kindertekeningen

In de de cursus Beeldtaal Kindertekeningen leer je op een andere manier kijken naar kindertekeningen.

Een kind uit zich in een tekening. Zijn beeldtaal laat zien wat er in hem of haar omgaat en dit geeft ons veel informatie. In de 3 (en eventueel vervolg) lessen worden er veel ideeen en oefenvormen aangeboden die je meteen in de praktijk met kinderen kan toepassen. Je gaat zelf veel doen en ervaren.

Wat leer je tijdens de curcus?

  1. *tekenontwikkeling van het kind

  2. *kindertekening lezen

  3. *Opdrachten die passen bij de tekenbehoefte van het kind stimuleren (krassen, roteren, golven, etc.)

Het start bij voldoende aanmeldingen.


Andere activiteiten:


Voor leerkrachten, Kinderopvang, Naschoolse Opvang, ouders, verzorgers en andere belangstellenden

Lezing over de ontwikkeling en het lezen van kindertekeningen.

Of een lezing Rots&Water.


Geef een cadeaubon kado voor kind, volwassene(n), ouder-kind, gezin, groep

B.v. voor een tekenles, tekenworkshop of het maken van een doek. Prijzen v.a. 15,00 euro.